Tại sao rác tái chế của quý vị lại quan trọng

Last updated: 23 tháng 6 2020

Cư dân Tiểu bang Victoria là những người thực hành việc tái chế tuyệt vời. Nhưng tại sao việc tái chế rất quan trọng đối với chúng ta và môi trường?

Có nhiều thứ để tái chế hơn là tận dụng tối đa những gì chúng ta đã có.

Tái chế là năng lượng

Tái chế có thể là công việc có tác động khá mạnh. Trên thực tế, tái chế một lọ thủy tinh giúp tiết kiệm đủ năng lượng cho một bóng đèn 100 watt trong 4 giờ hoặc một bóng đèn huỳnh quang trong 20 giờ.

Tái chế cũng tiết kiệm năng lượng vì làm ra sản phẩm từ vật liệu tái chế sử dụng ít năng lượng hơn so với sản xuất từ vật liệu mới. Làm một lon nước uống mới từ nhôm tái chế chỉ sử dụng 5% năng lượng cần thiết để làm một lon từ nguyên liệu thô.

Tái chế làm giảm việc sử dụng nguyên liệu thô

Nguyên liệu thô là những thứ như quặng sắt và dầu. Khi chúng được khai thác từ lòng đất và được chế biến để sử dụng, sẽ tạo ra ô nhiễm không khí và nước, đây là một vấn đề rất lớn đối với môi trường của chúng ta.

Làm các sản phẩm và bao bì từ vật liệu tái chế sử dụng các nguyên liệu thô này ít hơn nhiều, làm giảm tác động tiêu cực đến môi trường.

Việc tái chế làm cho rác thải đổ ra bãi rác ít hơn

Bằng cách tái chế mọi thứ có thể, quý vị đã giảm đáng kể lượng rác đổ ra bãi rác. Quý vị cũng có thể giữ nhiều thứ hữu ích không bị chôn vùi và lãng phí khi chúng có thể được sử dụng cho người khác hoặc làm thành sản phẩm mới.

Trong số 12,7 triệu tấn rác mà Tiểu bang Victoria thải ra trong năm 2015-16, việc tái chế đã ngăn chặn 8,5 triệu tấn không bị đổ ra bãi rác.

Bãi rác Corangamite

Việc tái chế sẽ được bù đắp xứng đáng

Ngành thu gom rác và tái chế tạo ra việc làm cho 12.000 người ở Victoria.

Vì vậy, khi tái chế, quý vị đã hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương và giúp họ phát triển các công nghệ mới để tái chế nhiều nguyên liệu hơn ngay tại Victoria.