Về các biểu tượng tái chế


Kiểm tra loại rác, chứ không phải biểu tượng

Các biểu tượng tái chế có thể gây nhầm lẫn, vì không phải lúc nào chúng cũng cho quý vị biết là loại rác này có thể bỏ vào thùng rác tái chế ở ngoài nhà của quý vị hay không. Vì lý do đó, biện pháp dễ nhất để biết cách bỏ bao bì giấy và nhựa là sử dụng công cụ tra cứu món đồ của chúng tôi hoặc kiểm tra lại với hội đồng thành phố nơi quý vị ở.

Giải thích các biểu tượng

Biểu tượng tái chế hình tam giác

Biểu tượng tái chế hình tam giác được tìm thấy trên hầu hết các bao bì giấy và nhựa trong các siêu thị. Nó cho biết một sản phẩm có thể tái chế được hoặc được làm từ các vật liệu tái chế.

Trong khi hầu hết các sản phẩm với biểu tượng này có thể được tái chế, chúng không phải lúc nào cũng có thể bỏ được vào thùng rác tái chế ở nhà – vì vậy đừng dựa vào biểu tượng này mà biết được nơi nào quý vị nên vứt vào. Thay vào đó, hay kiểm tra với hội đồng thành phố quý vị ở hoặc sử dụng công cụ tra cứu món đồ của chúng tôi.

Nhãn Tái chế Australasian

Để giúp loại bỏ sự nhầm lẫn trong việc tái chế, Planet Ark đã đưa ra Nhãn Tái chế Australasian.

Nhãn này cải tiến hơn so biểu tượng tái chế truyền thống và xác định cách loại bỏ từng thành phần của gói bọc. Ví dụ, các sản phẩm được tạo thành từ các thành phần có thể tách rời, như lớp bọc nhựa mềm và hộp nhựa cứng, thì chỉ có hộp nhựa cứng mới bỏ vào thùng rác tái chế của quý vị.

Nhãn này cũng xem xét các yếu tố khác, như trọng lượng, hình dạng, kích thước, các loại mực và keo.

Ngày càng có nhiều nhà sản xuất sản phẩm sử dụng nhãn này để giúp các khách hàng bỏ đúng loại vào thùng rác tái chế của họ. Tìm hiểu thêm nhãn này hiệu quả ra sao.

Mã nhận dạng các loại nhựa

Quý vị có thể đã từng nhận ra biểu tượng hình tam giác và con số trên bao bì nhựa mà quý vị mua.

Mặc dù trông giống như biểu tượng tái chế thông thường, nó không có nghĩa là sản phẩm này có thể tái chế được. Biểu tượng này là mã nhận dạng các loại nhựa và được những người xử lý sản phẩm dùng, nhằm xác định loại nhựa đó là loại gì và tách riêng với các loại khác để tái chế.

Nếu quý vị không chắc chắn bỏ chai hoặc hộp nhựa thế nào, hãy kiểm tra với hội đồng thành phố quý vị ở hoặc sử dụng công cụ tra cứu sản phẩm của chúng tôi để xem sản phẩm này có thể bỏ vào thùng rác tái chế của quý vị hoặc cần phải bỏ ở chỗ khác.